De gemensamma nämnarna för våra lokala verksamheter är hög kunskaps- och servicenivå, nöjda kunder och en stark förankring på den lokala marknaden. Som en av del Prosero kan varje lokal verksamhet behålla en nära relation med sina kunder och samtidigt erbjuda den stora gruppens trygghet och konkurrenskraft.

Det gör att vi kan erbjuda våra kunder ett komplett sortiment av produkter och tjänster och vara en självklar säkerhetspartner som alltid finns till hands och tar ett långsiktigt ansvar.

Proseros decentraliserade modell möjliggör snabbare tillväxt, större ansvarstagande och närhet till kunden. Att vara nära lokala marknader möjliggör för Prosero att anpassa sig till lokala förutsättningar och samtidigt dra nytta av tjänsteerbjudandet och best practice av ett nordiskt nätverk.

Prosero finns etablerat på över 75 platser i hela Norden. De lokala verksamheterna har en hög grad av ansvar för sin verksamhet och sina resultat. De utvärderas också på finansiella och operationella KPI:er.