VÅR KUNSKAP – DIN TRYGGHET

Farsta Lås AB är ett auktoriserat låssmedsföretag med mångårig erfarenhet. Farsta Lås AB grundades 1967 och har bedrivit sin verksamhet över hela Storstockholm och Mälardalen under mer än 50 år.

Vi är ett starkt och solitt företag. Detta visar sig bland annat genom vår trippel-A-rating, som vi har haft sedan 2015. Av Sveriges totalt 305 348 aktiebolag är vi ett av 40 533 företag som tilldelats denna utmärkelse för högsta kreditvärdighet.

Vårt företag består av välutbildade säkerhetstekniker. Målet vid all projektering är att ge kunden bekväm säkerhet samtidigt som försäkringsbolagens krav på intrångsskydd och räddningstjänstens krav på säker utrymning tillgodoses.

Vår affärsidé är att medverka i främsta ledet när det gäller säkerhet och installationer samt att stå till tjänst med service och produkter av bästa kvalitet för att förhindra inbrott och skadegörelse.

Våra kunder finns bland annat inom butiker, fastighetsförvaltningar, statliga och kommunala verk, industrier, byggföretag, försäkringsbolag och privatpersoner. Farsta Lås AB är ett företag med stort kunnande inom behovsanpassade säkerhetslösningar, inget objekt är för stort eller för litet för oss. Vi anpassar oss till utvecklingen av lås och andra säkerhetsprodukter i takt med att samhället förändras och nya säkerhetsbehov uppstår.

Kontakta oss