Från och med december 2020 är Farsta Lås certifierade som Vanderbilt Comnet Registered Integration Partner. Läs mer här.