Vad innebär det att vara auktoriserad låssmed?

  • Att verksamheten bedrivs med hederliga metoder samt att gällande lagar och förordningar följs.
  • Att företaget och dess anställda beaktar den ansvarställning låssmedsyrket innebär gentemot konsumenten, uppdragsgivaren.
  • Att verksamheten bedrivs på sådant sätt att låssmedsyrket finner aktning och förtroende.
  • Att ansvar för att anställd personal noggrant följer de föreskrifter och regler som gäller för tillverkning och försäljning utav nycklar.
  • Att någon inom företaget innehar Mästarbrev i låssmedsyrket.
  • Att i förekommande fall följa av disciplinnämnden fattade beslut.

Auktorisation av låsmästare är ett exempel på vår strävan att ständigt utveckla och förbättra lås- och säkerhetsbranschen. Lyhörda för de krav och önskemål som ställs från allmänhet, polis och försäkringsbolag.
Läs mer på www.slr.se

Farsta Lås AB · Pepparv 3. · 123 56 Farsta · Telefonväxel: 08-6045050 · butiken@farstalas.se
Gå till toppen